Het koor

Zoals de koornaam Tehilla aangeeft, zingen wij uitsluitend Psalmen. Het repertoire omvat verschillende (oude) berijmingen en meerstemmige zettingen van o.a. Bach, Bourgeois, Goudimel, Philips van Marnix, Sch├╝tz, Zuid-Afrikaans, de Wit e.a.

Vanaf de leeftijd van 15 jaar is iedereen hartelijk welkom op het koor.

U kunt hiervoor contact opnemen met de secretaris van het koor secretaris@psalmzangkoortehilla.nl.

De naam van het koor is Tehilla, wat lofprijzing betekent.

Het koor is opgericht op 23 oktober 1998. Tot 2012 stond dirigent Wolfert Jumelet voor dit koor. Onze huidige dirigent is dirigent, organist en klavecinist Gerard de Wit uit Zwijndrecht.

Vanaf de leeftijd van 15 jaar is iedereen hartelijk welkom op het koor.

U kunt hiervoor contact opnemen met de secretaris van het koor secretaris@psalmzangkoortehilla.nl.