Wie zijn wij?

Tehilla is een uniek interkerkelijk gemengd koor te Alblasserdam. Tehilla betekent Lofprijzing!
Het koor staat onder leiding van dirigent, organist en klavecinist Gerard de Wit uit Zwijndrecht.

Tehilla start uniek opnameproject Johannes Worp

Wij zijn in september 2016 met een uniek psalmenproject gestart. De komende jaren zal het koor integraal de Psalmzettingen van Johannes Worp op CD uitbrengen. Dirigent Gerard de Wit zorgt voor de omlijsting van voor-, tussen- en naspelen op orgel.

Psalmen Johannes Worp (Volume 1)

De eerste CD is 28 oktober 2017 opgenomen in de Grote Kerk te Alblasserdam. De presentatie van deze CD heeft 9 juni 2018 plaatsgevonden.

 

 

Psalmen Johannes Worp (Volume 2)

De tweede CD is 5 oktober 2019 opgenomen in de Adriaen Janszkerk te IJsselmonde. Als gevolg van de corona maatregelen heeft geen cd-presentatie plaats kunnen vinden.

 

 

Deze cd’s kunt u bestellen in onze Webwinkel. Voor geluidsfragmenten zie onder Media.

Johannes Worp

Voor velen is Worp een begrip vanwege zijn koraalboek: De Melodieën der Psalmen en Lof- en Bedezangen. Dit koraalboek bevat vierstemmige zettingen bij de melodieën van de Geneefse Psalmen, vergezeld van voor-, tussen- en naspelen. Het is onder andere bedoeld voor orgel. Wat voor sommigen minder bekend zal zijn is dat het volgens Worp in zijn voorbericht ook inzetbaar is voor vierstemmig koor. Het koraalboek verscheen in 1865 en beleefde een groot aantal herdrukken, ook gedurende de 20e eeuw.

Nostalgie en samenwerking

Tehilla wil de prachtige zettingen, die door Gerard de Wit ritmisch zijn gearrangeerd, opnieuw tot klinken brengen en een stukje nostalgie vastleggen. Immers waar 100 jaar geleden een harmonium stond, was dit Psalmboek eveneens bij het meubilair inbegrepen. Om het project te realiseren heeft Tehilla aansluiting gevonden bij een aantal lokale ondernemers die dit project willen steunen. Het koor wil dit in de toekomst nog verder uitbreiden.

Zing mee!

Inmiddels zijn we gestart met het instuderen van de psalmen voor de derde CD. We willen ook zanglustige liefhebbers van de psalmen die zich niet permanent willen verbinden aan een koor, de kans geven om aan dit project mee te doen. Met name mannen zijn welkom, maar voor dames is er ook plek. Vrijblijvend kan een repetitieavond bijgewoond worden. De repetities vinden om de twee weken plaats op donderdag  om 20.00 uur in de dependance van de Ds. Joannes Beukelmanschool, Weversstraat 2 te Alblasserdam.

Psalmzangkoor Tehilla wordt o.a. gesponsord door: